Transaction
3b188acb5b2b9c0fd16a8e494dd8fd040db7ea0a3d430ba438362ec72bbfd1a0

Summary

Block
47,677(8k)
Date
7/22 15:31utc(1mo ago)
Miner
tb1pwtkj…ssvmwu5
Fees Collected
0

Technical Details

Version
1
Size
235vB
Raw Data(hex)
010000…00000
Weight(wu)
940

1 Input, 2 Outputs

050BTCcoinbase
=º
=º…


1OP_RETURNSegWit
ª!©íâö?qÑÞý?©™ß£iSu\i‰y™b´‹ëØ6—NŒùÌ}ª$s@"Ó{`Ï-}Š”Ëށ5“bí,5Ä*¤*†ý²ÂÌá.à"+¢âÈî®ÈÒ—‘=7­gàtËwѓ/\ˆYâhÀ
OP_RETURN
ª!©íâ…

Input Scripts

Input
0
coinbase
=º
033dba00
witness
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Output Scripts

Script Pub Key (asm)
0
1
72ed2873c67407c4fea3504c4ff42d6b11c06b4ac6873e3d08d5ec93b219f773
1
OP_RETURN
aa21a9ede2f61c3f71d1defd3fa999dfa36953755c690689799962b48bebd836974e8cf9
ecc7daa2490047304402205d37b60cf2d7d8a94cbde8135189362ed2c35c42aa42a86fd90b2c2cce10f2ee022062ba28de2c8eeae19c8d20197913d37ad67e074cb77d1932f5c88001059e268c0100
ª!©íâö?qÑÞý?©™ß£iSu\i‰y™b´‹ëØ6—NŒùÌ}ª$s@"Ó{`Ï-}Š”Ëށ5“bí,5Ä*¤*†ý²ÂÌá.à"+¢âÈî®ÈÒ—‘=7­gàtËwѓ/\ˆYâhÀ

Transaction

{
  "txid": "3b188acb5b2b9c0fd16a8e494dd8fd040db7ea0a3d430ba438362ec72bbfd1a0",
  "hash": "c87f6c2c00a5e4108f88a162e09a23f43a25c58533903b92c1337dfb8efc5a45",
  "version": 1,
  "size": 262,
  "vsize": 235,
  "weight": 940,
  "locktime": 0,
  "vin": [
    {
      "coinbase": "033dba00",
      "txinwitness": [
        "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
      ],
      "sequence": 4294967294
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 50,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "1 72ed2873c67407c4fea3504c4ff42d6b11c06b4ac6873e3d08d5ec93b219f773",
        "hex": "512072ed2873c67407c4fea3504c4ff42d6b11c06b4ac6873e3d08d5ec93b219f773",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v1_taproot",
        "addresses": [
          "tb1pwtkjsu7xwsrufl4r2pxylapddvguq662c6rnu0gg6hkf8vse7aessvmwu5"
        ]
      }
    },
    {
      "value": 0,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_RETURN aa21a9ede2f61c3f71d1defd3fa999dfa36953755c690689799962b48bebd836974e8cf9 ecc7daa2490047304402205d37b60cf2d7d8a94cbde8135189362ed2c35c42aa42a86fd90b2c2cce10f2ee022062ba28de2c8eeae19c8d20197913d37ad67e074cb77d1932f5c88001059e268c0100",
        "hex": "6a24aa21a9ede2f61c3f71d1defd3fa999dfa36953755c690689799962b48bebd836974e8cf94c4fecc7daa2490047304402205d37b60cf2d7d8a94cbde8135189362ed2c35c42aa42a86fd90b2c2cce10f2ee022062ba28de2c8eeae19c8d20197913d37ad67e074cb77d1932f5c88001059e268c0100",
        "type": "nulldata"
      }
    }
  ],
  "hex": "010000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffff04033dba00feffffff0200f2052a0100000022512072ed2873c67407c4fea3504c4ff42d6b11c06b4ac6873e3d08d5ec93b219f7730000000000000000776a24aa21a9ede2f61c3f71d1defd3fa999dfa36953755c690689799962b48bebd836974e8cf94c4fecc7daa2490047304402205d37b60cf2d7d8a94cbde8135189362ed2c35c42aa42a86fd90b2c2cce10f2ee022062ba28de2c8eeae19c8d20197913d37ad67e074cb77d1932f5c88001059e268c01000120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "blockhash": "00000054be721b30345f2129bbc71b4651adb295d3028b78f771be9d1cf666fd",
  "confirmations": 8548,
  "time": 1626967880,
  "blocktime": 1626967880
}

Block Header

{
  "hash": "00000054be721b30345f2129bbc71b4651adb295d3028b78f771be9d1cf666fd",
  "confirmations": 8548,
  "height": 47677,
  "version": 536870912,
  "versionHex": "20000000",
  "merkleroot": "3b188acb5b2b9c0fd16a8e494dd8fd040db7ea0a3d430ba438362ec72bbfd1a0",
  "time": 1626967880,
  "mediantime": 1626964469,
  "nonce": 5401003,
  "bits": "1e016551",
  "difficulty": "0.002798597331999607",
  "chainwork": "000000000000000000000000000000000000000000000000000000869c14997a",
  "nTx": 1,
  "previousblockhash": "000000757679c23d70b705394ed8aeda26cf02aa7b43792b6052ca4518d94afa",
  "nextblockhash": "000000f2732dca62300ff8d64699401a64b2823180073126fa66896703c834d8"
}

UTXOs

[
  {
    "bestblock": "0000001fc891e850c1cd23352f78d92f14544256669384360a755c0ccb0c8e05",
    "confirmations": 8548,
    "value": 50,
    "scriptPubKey": {
      "asm": "1 72ed2873c67407c4fea3504c4ff42d6b11c06b4ac6873e3d08d5ec93b219f773",
      "hex": "512072ed2873c67407c4fea3504c4ff42d6b11c06b4ac6873e3d08d5ec93b219f773",
      "reqSigs": 1,
      "type": "witness_v1_taproot",
      "addresses": [
        "tb1pwtkjsu7xwsrufl4r2pxylapddvguq662c6rnu0gg6hkf8vse7aessvmwu5"
      ]
    },
    "coinbase": true
  },
  null
]